காலபைரவர் வழிபட்டால் என்ன பயன்?

    எமனால் நமக்கு வரும் மரண பயத்தை தீர்ப்பவர் காலபைரவர்.காலனின் பயத்தை போக்குபவர்,காலபைரவரை வழிபடுவதால் மரணபயம் நீங்கி மனதில் யானநிலை உண்டாகும். காலபைரவர் காலத்தினை வெல்லும் சக்தி படைத்தவர். இவர் சிவனின் மருவுருமாவார்.

    ஒரு பதிலை விடவும்

    தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை உள்ளிடவும்!
    இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்

    9 + 1 =