108 என்ற எண்ணில் உள்ள சிறப்புகள்

0
472

இந்த உலகினை படைத்த கடவுளுக்கும் அவனது படைப்புகளான உயிரினங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை விளக்கும் எண்ணாக திகழ்கிறது 108. பகவானிடம் பிரார்த்தனை, வேண்டுதல் என எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நாம் 108 என்ற எண்ணை பயன்படுத்துகிறோம்.

*உதாரணம் இதோ உங்களுக்காக :* ➥ வேதத்தில் உபநிடதங்கள் 108. ➥ பஞ்சபூதத் தலங்கள், அறுபடை வீடுகள் என்பது கோல சைவ, வைணவ திவ்ய ஷேத்திரங்கள் 108.

➥ பிரபஞ்ச அமைப்பில், பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் சந்திரனின் விட்டத்தைப் போல் 108 மடங்குகளஷேத்திரங்கள்ஆகும்.

➥ பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் சூரியனின் விட்டத்தைப் போல 108 மடங்குகள் ஆகும். ➥ நடராஜரின் கரணங்கள் 108. தாளங்கள் 108.

➥ அர்ச்சனையில் நாமங்கள் 108. ➥ அரமரத்தையும் பல தெய்வங்களையும் வலம் வருவது 108 முறை.

➥ சூரியனின் விட்டம் பூமியில் விட்டத்தைப் போல 108 மடங்கு ஆகும். ஒர் எண் சிறப்பான இடம் பெறும்போது அதே எண்ணிக்கையில் பல விஷயங்களும் அமைகின்றன.

➥ தாவோ தத்துவத்தில் தெய்வீக நட்சத்திரங்கள் 108. ➥ திபெத்திய புத்த சமயப் பிரிவில் பாவங்களின் எண்ணிக்கை 108.

➥ ஜப்பானிய ஷிண்டோ சமயத்தில் புது வருடம் 108 மணி ஓசைகளால் வரவேற்கப்படும். இந்த ஓசை 108 வகை மனத் தூண்டுதல்களை நாம் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறது.

➥ புத்தமதத்தில் மகா நிர்வாணத்தை அடைய 108 படிகள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

➥ முக்திநாத் ஷேத்திரத்தில் 108 நீரூற்றுக்கள்.

➥ உத்தராகண்டில் ஜோகேஸ்வரர் சிவன் கோவிலில் 108 சிவசந்நிதிகள் உள்ளன.

➥ உடலில் 108 மர்ம ஸ்தானங்கள் என வர்மக்கலை கூறுகிறது.

➥ குங்ஃபூ கலை உடலில் 108 அழுத்தப் புள்ளிகள் இருப்பதாகக் கூறுகிறது.

➥ மனித மனதின் ஆசைகளும் 108 விதமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ➥ சீக்கிய குருமார்கள் 108 முடிச்சுகள் உள்ள கம்பளி ஜபமாலையையே பயன்படுத்துவார்கள்.

➥ 108 சக்தி நாடிகள் உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்து இருதய ஸ்தானத்தில் குவிவதாக தந்திர சாஸ்திரம் கூறுகிறது.

➥ 108 என்பது வரையறைக்குட்பட்ட எண்ணாக இருந்து கொண்டு வரம்பற்ற நிலையை உணர்த்துகிறது.

➥ 1 என்பது கடவுளை அல்லது உயர் உண்மையையும்

➥ 0 என்பது சூன்யத்தை அல்லது ஆன்மிகச் சாதனையில் முழுமையையும்

➥ 8 என்பது எட்டுத் திக்குகளிலும் உள்ள எல்லையற்ற ஆகாயத்தையும் குறிக்கும்… 🙏 *வாழ்கவளமுடன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

37 − 30 =