வேண்டியதெல்லாம் நடக்குமா? இதை செய்யுங்கள்

0
373

ஒவ்வெரு சிவன் ஆலயங்களிலும் வன்னி மரம் ஒன்று இருக்கும், அங்கு சென்று இந்த மந்தரிதை நெற்றி பொட்டு மரத்தில் படும் படி செய்யது 27 முறை சொல்ல வேண்டும்.

“ஓம் பிறங் பிறங் குசாய சிங் சிவாய நம”

இவரு சொல்வதால் நமது கர்மவினை இவ் வன்னி மரம் ஏற்று நமக்கு வேண்டியதை இறைவனிடம் கொண்டு சேர்க்கும் என்று ஐதீகம்.

அதற்காக ஒரு கோடி நாளை வேண்டும் என்று வேண்டினாள் அது நடக்காது, நமது கர்மவினை பொருதே நமக்கு இறைவன் அருள் கிடைக்கும்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 44 = 47