நான்கு வேதங்கள் தமிழில் டவுன்லோடு செய்து கொள்ளுங்கள்

0
1752

நான்கு வேதங்கள் தமிழில்..டவுன்லோடு செய்து கொள்ளுங்கள்.மற்றவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள்.

ரிக் வேதம்

https://drive.google.com/file/d/1Obp3cgzXHjg4tV0HEHqRNI3ufPDGVsXW/view?usp=drivesdk

யஜுர்வேதம்

https://drive.google.com/file/d/1yw8TJq__euYkCqweXBNyGXbLHbVvnKfs/view?usp=drivesdk

சாம வேதம்

https://drive.google.com/file/d/1BvCwxGkGq_-VUuxHNmS0HO4-HjOVCzmD/view?usp=drivesdk

அதர்வண வேதம்

https://drive.google.com/file/d/1gdl8EHX1hFT0d_ohvBnluQLSGbzrstkT/view?usp=drivesdk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

61 + = 67