காலபைரவர் வழிபட்டால் என்ன பயன்?

0
508

எமனால் நமக்கு வரும் மரண பயத்தை தீர்ப்பவர் காலபைரவர்.காலனின் பயத்தை போக்குபவர்,காலபைரவரை வழிபடுவதால் மரணபயம் நீங்கி மனதில் யானநிலை உண்டாகும். காலபைரவர் காலத்தினை வெல்லும் சக்தி படைத்தவர். இவர் சிவனின் மருவுருமாவார்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 2 =